Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł budowania i zarządzania
bazą kibiców
Rejestracja przez witrynę www
Wyszukiwanie klienta za pomocą ręcznego czytnika kart MIFARE
Moduł budowania i zarządzania bazą kibiców umożliwia:
arrow  gromadzenie danych osobowych kibiców – ze wskazaniem danych obowiązkowych i da-     nych nieobowiązkowych,
arrow  gromadzenie danych kibiców za pomocą witryny www do samorejestracji,
arrow  logowanie do witryny www za pomocą numeru PESEL i hasła,
arrow  obsługę obcokrajowców,
arrow  blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie www po wery-     fikacji tożsamości w punkcie obsługi klienta,
arrow  wyszukiwanie już zarejestrowanych kibiców za pomocą czytnika kart MIFARE, imienia,     nazwiska lub numeru PESEL,
arrow  elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica zarówno przez witrynę     www, jak i w punktach obsługi klienta,
arrow  zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie kart kibica – generowanie ra-     portów, drukowanie kart z systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych,     wydawanie duplikatów.

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt