Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł budowania
i zarządzania bazą kibiców
Rejestracja przez witrynę www
Rejestracja z poziomu punktu obsługi klienta
Moduł budowania i zarządzania bazą kibiców umożliwia:
arrow  gromadzenie danych wymaganych przez ustawę o BIM: imienia, nazwiska, numeru     PESEL, wizerunku kibica oraz pozostałych danych nieobowiązkowych
arrow  gromadzenie danych kibiców za pomocą witryny www do samorejestracji – z późniejszą     weryfikacją tożsamości w kasie
arrow  logowanie do witryny www za pomocą numeru PESEL i hasła
arrow  obsługę obcokrajowców
arrow  przypisanie pełnomocnika do osoby nieletniej
arrow  blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfi-     kacji tożsamości w punkcie obsługi klienta
arrow  szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tożsamości kibica za po-     mocą czytników dowodów osobistych
arrow  wyszukiwanie już zarejestrowanych kibiców za pomocą czytnika dowodów osobistych,     czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL
arrow  elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica zarówno przez witrynę     www, jak i w punktach obsługi klienta
arrow  zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie kart kibica – generowanie rapor-     tów, drukowanie kart z systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych, wyda-     wanie duplikatów


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt