Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł kontroli biletów
Moduł kontroli biletów pozwala na:
arrow  monitorowanie liczby osób będących na obiekcie, terenie (w systemie on-line) oraz     stopnia zapełnienia poszczególnych stref/sektorów
arrow  określenie dostępu do wyznaczonych stref/sektorów obiektu dla zdefiniowanych posia-     daczy biletów lub kart
arrow  pełną dokumentację ruchu osobowego na obiekcie (zapisanie w pamięcie serwera     daty i godziny wejścia dla każdego biletu, ewentualnie wyjścia klienta)
arrow skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejść i wyjść (wybrane grupy biletów     do wybranych punktów kontrolnych) oraz całkowite blokowanie przejść przez punkty     kontrolne (dla wybranych grup biletów)
arrow  obsługę chwilowych wyjść z sektorów

Kontrola biletów może odbywać się przy pomocy:
arrow  kołowrotów niskich na przenośnych platformach wraz z zamontowanymi w ich     obudowie sprawdzarkami biletowymi odczytującymi bilety z kodem kreskowym 1D, 2D i     chipem RFID w standardzie MIFARE. Sprawdzarki weryfikują poprawność biletu, roz-     poznają bilety zniżkowe oraz sterują kołowrotem i odbierają sygnał zwrotny z     kołowrota umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia klienta.     Wyposażone są w pamięć wewnętrzną na 10 000 rekordów, sygnalizację świetlną i     dźwiękową oraz wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16     znaków
arrow  ręcznych sprawdzarek do kontroli biletów SPORTDATA obsługujących bilety z kodem     kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID w standardzie MIFARE. Sprawdzarki weryfikują     poprawność biletu, rozpoznają bilety zniżkowe. Wyposażone są w sygnalizację świetlną     i dźwiękową
arrow  Terminali mobilnych do kontroli biletów – pełniących funkcję przenośnych sprawdza-     rek do biletów z kodem kreskowym 1D, 2D i chipem RDID w rękach ochrony lub     stewardów. Po sczytaniu biletu na panelu wyświetlają się informacje o bilecie –  jego     poprawności, aktualności, uprawnieniach do zniżek oraz ewentualnie informacje o     numerze miejsca, rzędu i sektora, a także dane osobowe klienta w przypadku biletów     imiennych


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt