Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł nadzoru wideo
i identyfikacji kibiców
TicketClient - kontrola zapełnienia sektora
TicketClient - identyfikacja kibica
System nadzoru wideo i identyfikacji kibiców umożliwia pełną identyfikację kibica na etapie wejścia na obiekt oraz w każdym momencie trwania imprezy, w dowolnym miejscu na stadionie, płynną obsługę reklamacji, a także wychwycenie osób posługujących się nie swoim biletem.

System nadzoru wideo, za pomocą kamer w sposób ciągły monitoruje proces wejścia kibiców na obiekt. Jedna kamera jest przypisana do jednego toru wejściowego kołowrota. Oprogramowanie systemu kontroli biletów jest sprzężone z systemem wideo nadzoru w taki sposób, że umożliwia w ciągu max. 1 sek. wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia danego kibica na obiekt – stopklatka z możliwością uruchomienia dalszych lub wcześ- niejszych sekwencji wideo) w kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego lub karty RFID lub na stanowisku nadzoru – po kliknięciu na wybrany rekord – z systemu kontroli biletów.

Oprogramowanie systemu  kontroli biletów wiąże również w sposób jednoznaczny i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi.

Ważną rolę w procesie identyfikacji kibiców pełnią terminale mobilne do weryfikacji tożsamości, identyfikacji i kontroli biletów – dla ochrony lub stewardów. Mogą być wykorzystywane jako urządzenia do identyfikacji kibiców lub mobilne sprawdzarki biletowe np. przy wejściu do sektora VIP. Jako urządzenie do identyfikacji kibiców każdy terminal jest przypisany do jednego toru wejściowego kołowrota. Współpracuje ze sprawdzarką biletową – wyświetlając na palmtopie w momencie sczytania biletu przez sprawdzarkę - wizerunek kibica wraz z jego danymi osobowymi i  uprawnieniami do wejścia na obiekt. Umożliwia to służbom ochrony sprawdzenie czy osoba wchodząca posługuje się swoim biletem. Terminale służą również do identyfikacji kibiców i weryfikacji ich tożsamości wewnątrz obiektu i na trybunach – po przyłożeniu biletu do terminala – na panelu wyświetlają się dane osobowe kibica oraz jego wizerunek z bazy danych.


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt