Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł nadzoru wideo
System nadzoru wideo zintegrowany z systemem kontroli umożliwia identyfikację osoby w momencie kontroli biletu oraz płynną obsługę reklamacji.

System nadzoru wideo, za pomocą kamer w sposób ciągły monitoruje proces wejścia osób. Oprogramowanie systemu kontroli biletów jest sprzężone z systemem wideo nadzoru w taki sposób, że umożliwia w ciągu max. 1 sek. wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia danej osoby na obiekt – stopklatka z możliwością uruchomienia dalszych lub wcześniejszych sekwencji wideo) w kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego lub karty RFID lub na stanowisku nadzoru – po kliknięciu na wybrany rekord – z systemu kontroli biletów.

Oprogramowanie systemu kontroli biletów wiąże również w sposób jednoznaczny i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek osoby, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi.

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt