Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł nadzoru wideo
System nadzoru wideo umożliwia identyfikację kibica na etapie wejścia na obiekt oraz płynną obsługę reklamacji.

System nadzoru wideo, za pomocą kamer w sposób ciągły monitoruje proces wejścia kibiców na obiekt. Jedna kamera jest przypisana do jednego toru wejściowego kołowrota. Oprogramowanie systemu kontroli biletów jest sprzężone z systemem wideo nadzoru w taki sposób, że umożliwia w ciągu max. 1 sek. wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia danego kibica na obiekt – stopklatka z możliwością uruchomienia dalszych lub wcześ- niejszych sekwencji wideo) w kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego lub karty RFID lub na stanowisku nadzoru – po kliknięciu na wybrany rekord – z systemu kontroli biletów.

Oprogramowanie systemu  kontroli biletów wiąże również w sposób jednoznaczny i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi.


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt