Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł lojalnościowy
Moduł lojalnościowy służy do kreowania relacjami z kibicami, planowania działań marketingowych, zarządzania programami lojalnościowymi oraz akcjami promocyjnymi. System wymienia dane z innymi modułami systemu ARENA ON LINE w czasie rze- czywistym - bezzwłocznie realizując zaprogramowane zdarzenia.

Systemy lojalnościowy umożliwia:
arrow  prowadzenie akcji mailingowych i sms-owych
arrow  prowadzenie jednocześnie kilku programów lojalnościowych równolegle
arrow  konfigurowanie indywidualnych schematów lojalnościowych dla określonych grup klien-     tów z możliwością określania czasu ich trwania
arrow  obsługę kart elektronicznych
arrow  automatyczne naliczanie punktów na podstawie informacji dostarczonych z innych mo-     dułów (modułu sprzedaży biletów, sprzedaży detalicznej, płatności bezgotówkowych i     kontroli biletów)
arrow  automatyczne przydzielanie nagród/kuponów promocyjnych dla wybranej karty/klienta po     spełnieniu określonego warunku, np. po wejściu klienta na obiekt w określonym     premiowanym czasie. Reakcja na warunek następuje w czasie rzeczywistym
arrow  definiowanie schematów rabatowych dla określonych grup kart oraz dla określonych     usług
arrow  prowadzenie podglądu aktywności poszczególnych kart w celu umożliwienia natych-     miastowego oszacowania skuteczności działania zaplanowanych działań marketingo-     wych i promocyjnych
arrow  pełny podgląd bieżących transakcji (raporty on-line)
arrow  generowanie raportów w zdefiniowanych odstępach czasowych lub w każdej dowolnej     chwili na żądanie administratora systemu


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt